Artykuły

Poniżej znajdziecie artykuły napisane przez naszych lekarzy weterynarii, dotyczące profilaktyki oraz leczenia drobnych ssaków. Baza wiedzy z czasem będzie się powiększać.


Fretki - kastrować czy nie?

Wielu właścicieli fretek zastanawia się, czy kastrować swoich podopiecznych. Niektórzy obawiają się zabiegu i znieczulenia zwierzaka, inni słyszeli o wpływie tego zabiegu na późniejsze problemy z nadnerczami. Chciałabym przedstawić Państwu swój pogląd na temat kastracji oraz doświadczenie, na podstawie którego zajmuję takie stanowisko.

CZYTAJ DALEJ


Na co może zachorować mój królik?

Dwie najgroźniejsze choroby zakaźne królików to myksomatoza i wirusowa krwotoczna choroba królików (pomór królików). Niestety mimo wczesnego rozpoznania i intensywnej terapii często nie udaje się uratować królików. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania są profilaktyczne szczepienia. 

CZYTAJ DALEJ


Jak przygotować zwierzaka do zabiegu?

Artykuł w przygotowaniu.


Artykuły w czasopismach

Lekarze z naszej przychodni poza codzienną pracą z pacjentami, działają również na płaszczyźnie naukowej i przyczyniają się do postępu w weterynarii m.in. poprzez publikacje w czasopismach branżowych.

CZYTAJ DALEJ