Artykuły w czasopismach

Lekarze z naszej przychodni poza codzienną pracą z pacjentami, działają również na płaszczyźnie naukowej i przyczyniają się do postępu w weterynarii m.in. poprzez publikacje w czasopismach branżowych.

Opublikowane artykuły naukowe (publikacje recenzowane, monografie)

2015

 • K. Warchulska, I. Dolka, E. Rosińska, K.Barszcz, M. Sobczak-Filipiak, D. Łukasz, D. Dzierżanowska-Góryń; „Mycobacteriosis in the blue-crowned hanging parrot (Loriculus galgulus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology; Volume 152 (1), 80, January 2015, Pages 85; IF 1,376
 • K. Barszcz, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Kupczyńska, K. Olbrych, M. Krzysiak, W. Bielecki; „Aortic valve pathology in european bison (Bison Bonansus) – a case report”; Journal of Comparative Pathology; Volume 152 (1), 80, January 2015, Pages 77; IF 1,376

2014

 • K.Warchulska , M. Sobczak-Filipiak, M. Galanty: „Hermaphroditism and Urolithiasis in a Yorkshire Terrier with Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunts ; Journal of Comparative Pathology ;Volume 150, Issue 1, January 2014,Pages 115;IF 1,376
 • M.Kupczyńska, K. Barszcz, N. Czubaj, W. Sokołowski, K.Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, M. Wąsowicz: „Clinical Morphology of the transverse ligament of the atlas in the american mink (Neovison vison); Anatomia Histologia Embryologia; Volume 43,  Issue Suppl. s1, July 2014, pages 58-59,IF 0,742

Opublikowane artykuły popularno-naukowe

2015

 • A. Godlewska, A. Wdowiarska, K. Barszcz, A. Rzepka, K. Warchulska; „Skręt płata wątroby u królika (Oryctolagus cuniculus) – opis przypadku”; Magazyn Weterynaryjny – vol. 23, nr 202
 • M. Sobczak-Filipiak, M. Galanty, P.Trębacz, M. Januchta, K. Warchulska, Sz. Fiedorowicz, T. Męcik-Kronenberg; „Włóknienie wątroby psów”; Życie Weterynaryjne, luty 2015
 • A. Okoń, P. Ciechanowska, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, W. Bielecki; „Etiologia zapaleń płuc u świnek morskich. Część I. Zakażenia wirusowe”,  Życie Weterynaryjne; luty 2015
 • A. Okoń, P. Ciechanowska, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, W. Bielecki; „Etiologia zapaleń płuc u świnek morskich. Część II. Zakażenia bakteryjne, grzybicze oraz inwazje pasożytnicze”, Życie weterynaryjne, maj 2015
 • P. Ciechanowska, A. Okoń, K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, W. Bielecki; „Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych u świnki morskiej”; Życie Weterynaryjne; styczeń 2015

2014

 • D. Łukasz K. Kliczkowska-Klarowicz, H. Sendecka, E.Borowska, J. Krysiak, K. Warchulska, 2014, „Aspergillus Niger w jamie nosowej kota – przypadek kliniczny”, Życie Weterynaryjne, marzec 2014
 • A. Godlewska, K.Warchulska, K. Barszcz, A. Wdowiarska; 2014 „Kamica moczowa u szynszyli małej (Chinchilla lanigera) – opis przypadku”; Magazyn Weterynaryjny – vol. 23, nr 202,
 • K. Warchulska, M. Sobczak-Filipiak, A. Godlewska, W. Bielecki, D. Łukasz, 2014, „Hipowitaminoza u Świnek Morskich C (Cavia aperea f pazik.) – patogeneza, rozpoznawanie i leczenie”, Życie Weterynaryjne; 89 (6), 494-496,
 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki; 2014 „Opis przypadku guza przysadki u szczura”, Magazyn Weterynaryjny
 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki: „Guz gruczołu sutkowego u szczurów”, Życie weterynaryjne, styczeń 2014
 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki, B.Kamola: „Pododermatitis szczurów”, Życie weterynaryjne, luty 2014

2012

 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki; „Przypadek zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego u koszatniczki”: suplement Magazynu Weterynaryjnego
 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki: „Zespół przedsionkowy u szczurów – wybrane przyczyny, rozpoznawanie i leczenie”, Magazyn Weterynaryjny, październiku 2012
 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki: „Spontaniczne guzy przysadki u szczurów”, Życie Weterynaryjne, październik 2012 roku

2011

 • A. Godlewska, K. Barszcz, W.Bielecki: „Zapalenie ucha środkowego i wewnętrznego u szczurów”, Życie Weterynaryjne, czerwiec 2011