Kamila Ścisłowska

Kamila Ścisłowska

Bez niej Pulsvet by nie istniał. Nasza niezastąpiona pani manager. Robi zamówienia żeby zarówno lekarzom przychodni jak i ich podopiecznym nie zabrakło leków ani sianka.