Magdalena Supińska

Magdalena Supińska

Już jako dziecko wiedziała, że swoje życie i pracę zawodową chce związać ze zwierzętami.
Jest studentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także wiceprezesem Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

Jako członek Koła bierze udział w inwentaryzacjach przyrodniczych oraz ochronie polskich gatunków płazów i gadów, a także uczestniczy w konferencjach naukowych. Potrafi godzinami chodzić w błocie szukając płazów i podglądając rzadkie gatunki ptaków.

Jest młośniczką królików, a swoje zamiłowanie postanowiła wykorzystać wstępując w szeregi wolontariuszy Stowarzyszenia Pomocy Królikom.
Prywatnie pod swoją opieką ma adoptowanego królika Iwanka, kota Barona, Tygusia – kota przybłędę oraz rodzinę traszek Waltla (Pleurodeles waltl).

„PulsVet nie jest dla mnie tylko miejscem pracy. Dzięki uprzejmości lekarzy mogę się tutaj uczyć i zdobywać doświadczenie, które będzie mi niezbędne w mojej wymarzonej pracy lekarza weterynarii specjalizującego się w leczeniu drobnych ssaków.”